ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់សុបិន្តអំពីការមកទស្សនាត្បូងលាក់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដូចជា metropolises អឺរ៉ុបដែលលេចធ្លោ. រូបថតនៃពួកគេម្នាក់ឈរក្បែរសប្បាយរីករាយប៉ម Eiffel នេះ, Colosseum ឬធ្វើឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលលោក Ben ធំមានអារម្មណ៍ពិសេស (ហើយយើងទទួលបានទាំងស្រុងដែលថា!). Whether you are an Instagram addict