ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດຝັນກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນເອີຣົບເຊັ່ນດຽວກັນກັບ metropolises ເອີຣົບເປັນຄູຊັດເຈນ. A ຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງມີຄວາມສຸກຢືນຕໍ່ໄປໃຫ້ tower Eiffel, Colosseum ຫຼື Big Ben ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດ (ແລະພວກເຮົາທັງຫມົດໄດ້ຮັບວ່າ!). Whether you are an Instagram addict