Бүх жуулчид Европ нуусан сувд зэрэг алдартай Европын хотуудын айлчилсан тухай мөрөөдөж. Тэдний гэрэл зургийн аз жаргалтайгаар Эйфелийн цамхаг хажууд зогсож, Ээс буюу Биг-Бен хүн бүр онцгой сэтгэгдэл төрүүлж (Бид нийт гэсэн авах!). Whether you are an Instagram addict