सबै पर्यटकहरु युरोप लुकेका रत्न साथै प्रमुख युरोपेली metropolises भ्रमण बारे सपना. तिनीहरूलाई एक फोटो खुसीसाथ एफिल टावर गर्न अर्को खडा, Colosseum वा बिग बेन सबैलाई असाधारण महसुस (र हामी पुरा तरिकाले प्राप्त गर्ने!). चाहे तपाई इन्सटाग्राम एडिक्ट हुनुहुन्छ…