Lesetid: 3 minutter EU har foreslått å investere over 100 milliarder euro i tog for å øke europeiske reiser, Denne investeringen vil kombinere med offentlig og privat finansiering. helt, den totale investeringen vil overstige € 4,5 milliarder. Investeringen vil komme gjennom en finansiering gruppe kalt Connecting Europe Facility. I…