Läsningstid: 3 minuter EU har föreslagit att investera över 100 miljarder euro i tåg för att öka de europeiska resorna, Denna investering kommer att kombinera med offentliga och privata medel. Sammanlagt, den totala investeringen kommer att överstiga 4,5 miljarder €. Investeringen kommer att gå igenom en finansierings grupp som kallas ett sammanlänkat Europa. I…