Bilang mo ang lahat ng alam, Venice ay ang pinaka-katangi-tangi kasiya-siyang lungsod sa lahat ng Europa, kung hindi ang mundo. Ang Italians ginawang ganap sa labas ng kanal at maliit na sipi, ang lahat ay hindi nagsasabi ng totoo sa isang isla. This has turned the town into one of