Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Kuwani Talooyin Top for Tegay xayawaankaaga guriga waa in uu kaa caawiyo yareynta walaacaaga. Maxaa yeelay, aynu u wajihi, Tegay xayawaankaaga guriga waa walaaca! Laakiin waxa ay ka caadadis, waa siday maleeyeen inuu ka tago xayawaanka aad guriga ama daryeelka dadka kale. Obviously no one