Vrijeme za čitanje: 6 minuta Covid-19. Čini se da možemo govoriti, i za dobar razlog. Ovaj virus je zahvatila svijet i potpuno je promijenio način na koji mislimo o svakodnevnom životu i naravno putovanja vlakom. Putovanje vlakom je način prijevoza mnogima…