ປະການທໍາອິດ, ການເດີນທາງຈາກລອນດອນໄປປາຣີຝຶກອົບຮົມທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງການກວດສອບໃນສະຖານີ St.Pancras 30 ນາທີໃນການລ່ວງຫນ້າຂອງການເດີນທາງການຝຶກອົບຮົມ. ນັ່ງກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ spacious ຫຼາຍທີ່ມີ lots ຂອງ legroom. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ໂດຍສານມີ 2 bag baggage allowance which