Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Adduunyada oo dhan, tiifintu waxay leedahay raadayn iyo dhaqangelin aad u kala duwan, tusaale ahaan: Talobixinta Koonfur Afrika ayaa loo baahan yahay, sida ay maraykanka tahay. Waxaa lagaa filayaa inaad ka baxdid caarada u dhaxaysa 15 iyo 25% Ameerika, iyo hadaadanad jeclayn aad u badan…