ក្នុងការជួបប្រទះការហូឡង់-Tulip រដូវកាលគឺពិតជាដោយរថភ្លើងនៅលើប្រតិទិនធ្វើដំណើរត្រូវតែដោយខ្លួនឯងគោរពរដូវក្តៅរបស់ណា. សម្រាប់រាល់ឆ្នាំមួយខែ, វាលនៃខេត្ត Flevoland នេះត្រូវបានប្លែងទៅជាសមុទ្រស្រស់ស្អាតនិងធំទូលាយនៃផ្កាស្រស់ឆើតឆាយច្រើនជាង 7…