పఠనం సమయం: 4 నిమిషాల మరియు యూరోప్ యొక్క వేగవంతమైన రైళ్లు కొన్ని అత్యంత సుందరమైన మార్గాలను, రైలు ప్రయాణం ఉత్తర ఇటలీలో బాగా అందమైన సరస్సులు పొదుపుగా, సౌకర్యవంతమైన, మరియు ప్రత్యక్ష, స్థానిక జీవితం లోకి ఒక అంతర్దృష్టి అందించటం, గొప్ప వీక్షణలు బేరం లోకి విసిరి తరచుగా. కొంచెం అవగాహన ఉన్న మార్గంతో…