เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที การรถไฟเป็นหนึ่งในรูปแบบ underrated ที่สุดของการขนส่งที่ทันสมัย. ขณะที่ขี่เครื่องบินข้ามทวีปกลายเป็นแพงขึ้นทุกปี, แต่รถไฟที่เพิ่มขึ้นทุกที่. มีเหตุผลหลายประการที่เดินทางโดยรถไฟเป็นหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจมากที่สุดในการเป็น…