เวลาอ่านหนังสือ: 3 นาที การเดินทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวมาก! การเดินทางเหล่านี้สามารถใช้จำนวนวันและครอบคลุมหลายพันไมล์. ดังนั้น, นี่คือการเดินทางที่ใช้เวลานานที่สุดในยุโรป, เอเชีย, ออสเตรเลีย, และสหรัฐอเมริกา. บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ…