<span class="translation_missing" title="translation missing: pl.alt.images.saveatrain-map">Saveatrain Map</span>

Save A Train

travel more for less with trains

Kim jesteśmy

SAVE A TRAIN O TWóJ NAJLEPSZY SPOSóB NA ZAREZERWOWANIE PODRóżY POCIąGIEM.

W Save A Train koncentrujemy się na ułatwianiu podróży pociągiem, budując platformę, która oszczędza naszym klientom pieniądze, czas i upraszcza proces rezerwacji.

Na stronie saveatrain.com lub za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji saveatrain możesz znaleźć, porównać i wybrać najlepszy bilet na podróż z różnych dostępnych linii kolejowych w Europie.

Partnerzy Save A Train to jedni z największych operatorów pociągów w Europie, między innymi Trenitalia, NS, DB i inne.

Where Can You Travel With Us?

TAKE A LOOK AT OUR MAP

Italy, The Netherlands, Luxemburg, Austria, Germany, Belgium, France, Switzerland, Denmark, Sweden and Norway

About Save A Train cover image

Nasza historia

SAVE A TRAIN ZOSTAł URUCHOMIONY NA POCZąTKU 2016 ROKU I ROZPOCZął DZIAłALNOść WE FRANCJI, OFERUJąC PODRóżUJąCYM MOżLIWOść ZAOSZCZęDZENIA PIENIęDZY PO ZAKUPIE BILETóW. W 2017 ROKU ROZSZERZYLIśMY DZIAłALNOść NA WłOCHY, A WKRóTCE BęDZIEMY DZIAłAć W HOLANDII, NIEMCZECH, BELGII I INNYCH KRAJACH.

Naszym inwestorem jest Avi Sharir, założyciel 3D-Innotech, Venture Studio, która opracowuje i uruchamia nowe innowacyjne startupy i technologie.