पढ्ने समय: 5 मिनेट युरोप, शोभा र दन्तिये को सुन्दर भूमि पक्कै जाने-गन्तव्य त्यहाँ बाहिर हरेक यात्रा उत्साही लागि हो. यात्रा गर्न अपार श्रद्धा Awakening स्थानहरू, युरोप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि सुन्दर विदेश अध्ययन केन्द्रको रूपमा चिनिन्छ…