ເວລາອ່ານ: 5 ນາທີ ໃນເວລາທີ່ເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາທຸກຄົນຮັກໂອກາດທີ່ຈະໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງຕົວເຮົາເອງ, ຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນ! ມັນຮູ້ສຶກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ, ບໍ່ມັນ? ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບເອີຣົບ, ການຄ້າບໍ່ໄດ້ຜິດຫວັງ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຕົວເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການຄ້າເຊັ່ນ: ລອນດອນ…