ពេលវេលាអាន: 3 នាទី ធ្វើដំណើរតាមរយៈរថភ្លើងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីជាបទពិសោធដែលមិនអាចបំភ្លេចបានគឺ. បណ្តាញរថភ្លើងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីភ្ជាប់ទៅស្ទើរតែរៀងរាល់ទីក្រុងធំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី, ធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែង. ធ្វើដំណើរជុំវិញដោយរថភ្លើងគឺមិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយលឿននិងមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការមើលឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីទេប៉ុន្តែ…