කියවීමේ වේලාව: 6 මිනිත්තු නේපාලය සෑම කෙනෙකුගේම බාල්දි ලැයිස්තුවේ නොමැත, නමුත් එය විය යුත්තේ එය ඕනෑම සංචාරකයෙකුට විනෝද විය හැකි ගමනාන්තයක් වන අතර එය පැමිණෙන අය වෙනස් කරන බැවිනි. ලෝකයේ උසම කන්ද පිහිටා ඇත්තේ රටයි, නමුත් එය ආකර්ශනීය ගමනකි, පවා…