ពេលវេលាអាន: 6 នាទី ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​គឺ​ជា​សុបិន​ដែល​ជា​ញឹក​ញាប់​ហាក់​ដូច​ជា​ពិបាក​យល់, ពិសេសនៅពេលដែលអ្នកមាននៅលើថវិកាតឹងមួយ. ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើយើងប្រាប់អ្នកថាមានវិធីមួយដើម្បីរុករកគោលដៅកម្រនិងអសកម្ម, ជ្រមុជខ្លួនអ្នកនៅក្នុងវប្បធម៌ក្នុងស្រុក, និងបង្កើតការចងចាំដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរធនាគាររបស់អ្នក។…