زمان خواندن: 6 دقایق سفر به دور دنیا رویایی است که اغلب دست نیافتنی به نظر می رسد, به ویژه زمانی که شما در بودجه تنگ است. اما چه می شود اگر به شما بگوییم راهی برای کشف مقاصد عجیب و غریب وجود دارد, خود را در فرهنگ محلی غرق کنید, و بدون تخلیه بانک خود خاطرات فراموش نشدنی بسازید…