زمان خواندن: 5 دقایق این که آیا شما یک عاشق آبجو به دنبال را به شور و شوق خود در جاده و یا شما در حال حاضر یک سفر به اروپا در کتاب, نگاهی به مسیر آبجو با قطار بیندازید – بهترین آبجو در اروپا با قطار. شما را ناامید خواهد شد! حتی بهتر,…