زمان خواندن: 3 دقایق ایتالیا یکی از پرطرفدارترین کشورهای اروپایی برای سفر به دلیل مقاصد مختلف در داخل مرزهایش است. شمال ایتالیا یک کانون برتر است که آن را به فرهنگ ایتالیایی می آید, با خیلی برای مسافران برای دیدن و کار. آیا نمونه برداری شراب خوب…