สั่งซื้อตั๋วรถไฟตอนนี้

ประเภท: วิศวกรรมอุตสาหการ

อนาคตของการเดินทาง

เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที การขนส่ง, ในทุกรูปแบบ, เป็นกระดูกสันหลังของทุกประเทศและเศรษฐกิจ. มันผ่านถนนเท่านั้น, ทางรถไฟ, และอากาศที่เราสามารถเชื่อมต่อโลกในแบบที่มันเล็กกว่าที่เป็นจริง. ดังนั้น, เมื่อเรามอง…

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์สัญญาณรถไฟข้ามและป้ายถนน

เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที แนวโน้มการเติบโตต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดจำนวนมาก, และแตกต่างกันความคิดริเริ่มสีเขียวทั่วโลก, ในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก ๆ เหมือนกัน. สัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เพิ่มขึ้นและการทำงานในพื้นที่ทรงกลม…

ลิขสิทธิ์© 2021 - บันทึกรถไฟ, อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์