เวลาอ่านหนังสือ: 3 นาที ทุกคนถือว่าการเดินทางที่แตกต่างกัน. บางคนเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่มาจากการเดินทางในขณะที่ในส่วนอื่น ๆ บางเพียงเดินทางเนื่องจากแรงกดดันหรือความดันครอบครัว. ด้วยเหตุผลใดก็ตามเมื่อมันมาถึงการเดินทาง, มีอีกวิธีหนึ่งที่ผู้คนชอบวางแผน…