വായന സമയം: 5 മിനിറ്റ്
(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 01/04/2021)

യാത്രയാണ് ആത്യന്തിക സാഹസികത, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ലഗേജ് രഹിതമായി ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് ലയൊവെര്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജർമനിയിലെ ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്ര ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ. നാം അതിന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നു വേണ്ടി ജർമനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകളും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്, ബെർലിൻ, മ്യൂനിച്, ഹ്യാംബര്ഗ്.

നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ആകട്ടെ മ്യൂനിച് ൽ ഒക്തൊബെര്ഫെസ്ത്, ബെർലിനിലെ ബ്രാൻഡൻബർഗ് ഗേറ്റിനെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാം‌ബർഗിലെ റീപ്പർ‌ബാന്റെ പാർട്ടി വൈബിൽ‌ സന്തോഷം, ഈ പരിചയപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് നന്നായി വളർത്തിയ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമായ വഴികളും.

 

ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ: ബെർലിൻ

ബെർലിൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ

Tegel ന് വിമാനത്താവളം, നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ എ ഇടത്തേക്ക് ലഗേജ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തും അവർ നിന്ന് ദിനംപ്രതി തുറക്കുന്നത് 5 രാവിലെ 10:30 PM. നിങ്ങൾ തീർക്കാം വില മാറും € 7.20 9.90 നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വലിപ്പം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന €. സംഭരണത്തിനുള്ള സമയ ദൈർഘ്യം പരിധിയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്.

ന് സ്ഛൊനെഫെല്ദ് വിമാനത്താവളം, നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ ഡി വരവ് ഇടത്തേക്ക് ലഗേജ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. അവരുടെ മണിക്കൂർ വെള്ളിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ആകുന്നു, നിന്ന് 7:30 രാവിലെ 11:30 നിന്നും ന്, ശനി 8 രാവിലെ 6 PM. വില സാധാരണ പരിശോധിച്ച ലഗേജ് വേണ്ടി € 10 കൈ ലഗേജ് ആൻഡ് € 7 € 4 മുതൽ € 6 പരിധി.

 

ബെർലിൻ വിമാനത്താവളം വരവ്

 

സമയത്ത് ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക്

സൗകര്യം ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവ എന്നതാണ് 24 ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ, ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസം. സെൻട്രൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ (Hauptbahnhof) നീ എവിടെ ലോക്കറുകളിൽ കണ്ടെത്താനും ഈ പ്രദേശത്ത് സി പ്രധാന കെട്ടിടം പുറത്ത് കാർ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യും.

നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ലോക്കർ വലിപ്പം അനുസരിച്ച്, അവർ ഒരു ദിവസം € 4 € 6 നും ചെലവ് പരമാവധി സംഭരണ ​​കാലഘട്ടത്തിൽ 72 മണിക്കൂറുകൾ. നിങ്ങൾ ഒരു ലഗേജ് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു നിന്ന് ദിവസേന തുറന്നിരിക്കുന്നു 6 രാവിലെ 10 pm, ഇത് ഒരു ഇനത്തിന് ഏകദേശം € 5 ആണ്.

ലോക്കർ സംഭരണം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾ അലെക്സഅംദെര്പ്ലത്ജ് ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒസ്ത്ബഹ്ംഹൊഫ്, പൊത്സ്ദമെര് പ്ലത്ജ് ആൻഡ് ജൊഒലൊഗിസ്ഛെര് ഗര്തെന്. ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് സ്ഥലങ്ങൾ എളുപ്പം!

ബെർലിൻ തീവണ്ടികൾ ഫ്ര്യാംക്ഫര്ട്

ലെയിസീഗ് ബെർലിൻ തീവണ്ടിയുടെ

ബെർലിൻ തീവണ്ടികൾ വരെ ഹാനോവർ

ഹാംബർഗ് ബെർലിൻ തീവണ്ടിയുടെ

 

ജർമ്മനിയിൽ ഡിബി ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ

 

ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ: മ്യൂനിച്

മ്യൂനിച് വിമാനത്താവളങ്ങൾ

മ്യൂനിച് വിമാനത്താവളം നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ടെർമിനൽ ന് സർവീസ് സെന്റർ 1 തുറന്നിരിക്കുന്നു 24 മണിക്കൂർ ടെർമിനൽ ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ 2 എന്നാൽ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം നിന്നുള്ളവരാണ് 5 ദിവസേന അർദ്ധരാത്രി വരെ ആകുന്നു.

നിങ്ങൾ € 5 € 10 നും തീർക്കാം, നിങ്ങളുടെ ലഗ്ഗേജ് വലിപ്പം അതുപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അനുസരിച്ച്. എയർപോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക’ വെബ്സൈറ്റ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്ര മുമ്പ്.

 

മ്യൂനിച് വിമാനത്താവളം അകത്ത് ലഗ്ഗേജ്

 

മ്യൂനിച് സമയത്ത് ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക്

മ്യൂണിക്കിലെ സെൻ‌ട്രൽ‌ സ്റ്റേഷനിൽ‌ ലഗേജ് സംഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു കാറ്റ് ആയിരിക്കും. ലോക്കറുകളിൽ ധാരാളമായി ആണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ലോക്കർ പ്രതിദിനം € 4 നിങ്ങളെ ചെലവ് ഒരു വലിയ വേണ്ടി ചെയ്യും, 6 ദിവസവും € കുറിച്ച് സ്യൂട്ട്-കേസ് വലിപ്പമുള്ള ലോക്കർ. 72 മണിക്കൂർ നിയന്ത്രണം പരിധി എന്നാൽ ഉണ്ട്.

പല മറ്റു സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരേ സൗകര്യങ്ങളും ആയുധം ചെയ്തു.

മ്യൂനിച് തീവണ്ടികൾ ഡ്യൂസെല്ഡാര്ഫ്

മ്യൂനിച് തീവണ്ടികൾ ഡ്രെസ്ഡിന്

നുരിമ്ബര്ഗ് മ്യൂനിച് തീവണ്ടിയുടെ

മ്യൂനിച് തീവണ്ടികൾ ബോൺ

 

ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ

 

ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ: ഹാംബർഗ്

ഹ്യാംബര്ഗ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഓപ്ഷൻ ആകുന്നു ഹ്യാംബര്ഗ് വിമാനത്താവളം. ലഗേജ് ഓഫീസ് ടെർമിനൽ ആണ് 2, ലെവൽ 1 പുറപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച തുറന്നിരിക്കുന്ന 4:30 രാവിലെ 11 PM. നിങ്ങൾ € 5 € 25 നും തീർക്കാം, വലിപ്പം സകല. വലിയ നിങ്ങളുടെ ലഗ്ഗേജ്, നിങ്ങളുടെ ഫീസ് കൂടുതൽ, കൂടാതെ ഒരു ഇനത്തിന് ഒറ്റത്തവണ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസായി വിമാനത്താവളം € 3 ഈടാക്കുന്നു.

പരിമിതമായ സമയ ഫ്രെയിമുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഇവിടെ സംഭരിക്കാനാകും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വരവിനു മുമ്പായി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് യാത്ര പോലെ വിവരങ്ങൾ പോലെ ശേഖരിക്കുക.

 

ഹാംബർഗ് ബാഗേജ് സ്റ്റോറേജ്

 

സമയത്ത് ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക്

യൂറോപ്പിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ പല പോലെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് അവ ഓപ്പൺ ആയ ലോക്കറുകളിൽ കൂടെ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് 24 ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ. ശരാശരി € 5 ദിവസം ആരും വലിപ്പം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ബെർലിൻ ഹാംബർഗ് തീവണ്ടിയുടെ

ഹ്യാംബര്ഗ് തീവണ്ടികൾ ബ്രെമന്

ഹ്യാംബര്ഗ് തീവണ്ടികൾ വരെ ഹാനോവർ

കൊളോൺ ഹ്യാംബര്ഗ് തീവണ്ടിയുടെ

 

 

സ്വകാര്യ സേവനങ്ങൾ: ലഗേജ് വേണ്ടി 'Airbnb'

Airbnb അപേക്ഷിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വളരെ സമാനമായ ചില കമ്പനികൾ ഉണ്ട്, ലഗേജ് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം തിരയുന്നതിന് ആവശ്യം, ഒരു റിസർവേഷൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ. ഇത് ജർമനിയിൽ ലഗേജ് ലൊക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മികച്ച ജീവിതഗതി.

ഇൻഷുറൻസ് വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ കമ്പനി നിന്ന് കമ്പനി വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകളിലാണെന്നു സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

സ്തശെര്

ഈ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു വളരെ സദാചാരം സംഭരണ ​​സേവനമാണ് പാടെ യുക്തിസഹമായി കുറഞ്ഞ. പ്രതിദിനം € 5 ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നിരക്ക് തീർക്കാം ബാഗിൽ. നിങ്ങളുടെ ബാഗ് പുറമേ € 800 ഇൻഷ്വറൻസ് ആണ്. എല്ലാ വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ലളിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക 'സ്തശ്പൊഇംത്' നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ബാഗുകൾ കുറയുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ കാണിക്കാനും അടുക്കിയ നിങ്ങൾ!

ഈ സമാന സേവനങ്ങൾ നംംയ്ബഗ് ആൻഡ് ബഗ്ബ്ന്ബ് എന്നിവ. ഈ സേവനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ ലഭ്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ജർമനി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

യാത്ര സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലഗേജ് ആവശ്യമാണ്, അതു ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നല്ലത്. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും രണ്ടുതവണ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദവും നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്ന് ആകട്ടെ, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി സ്വകാര്യ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പരിശോധിക്കുക, ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എല്ലാ ലഭ്യമാണ്. ഹാപ്പി ലഗേജ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും ഉപയോഗം ചില പണം ലാഭിക്കാൻ ഒരു ട്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കുക!

 

 

Do you want to embed നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് “എവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ലഗേജ് സ്ഥലങ്ങൾ?” നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ? You can either take our photos and text and give us ക്രെഡിറ്റ് with a link to this blog post. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക: HTTPS://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F%3Flang%3Dml - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ അല്പം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, നിങ്ങൾ സുന് / ഫ്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ / സ്പെയ്ൻ കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ / മാറ്റാം.