വായന സമയം: 3 മിനിറ്റ്
(അവസാനം അപ്ഡേറ്റ്: 12/11/2021)

ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, നിങ്ങൾ ശോഭയുള്ള എലന്ത പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സംഘം പര്യവേക്ഷണം കഴിയും. പക്ഷേ, അവിടെ മികച്ച മാർഗം എന്താണ്. ബസ് മത്സരമല്ല ട്രെയിൻ യൂറോപ്പ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ?

 

വേഗത്തിലും മികച്ച നോക്കി!

ട്രെയിനുകൾ, ബസ് വ്യത്യസ്തമായി, നേരെ വഴി യാത്ര നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ. ഇത് പകരം ഒരു ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഹൈവേയിൽ തീയിലിടണ്ടാ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏര്പ്പാട് കേവലം സ്ഥലങ്ങളിലായി ചലിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ അവസരം ഉണ്ട് കാണുക നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സമയ അവിടെ ലഭിക്കും. ഉയർന്ന വേഗത യൂറോപ്പിൽ ട്രെയിൻ ബസ് മത്സരമല്ല. ഒരു സുഗമമായ.

കൊലോന് തീവണ്ടികൾ ഫ്ര്യാംക്ഫര്ട്

കൊലോന് തീവണ്ടികൾ ഡ്രെസ്ഡിന്

മ്യൂനിച് കൊലോന് തീവണ്ടിയുടെ

 

ജാം ഇല്ല

വഴി 'ഇല്ല ജാം', ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 'ഇല്ല മധുരവും സ്പന്ദനങ്ങൾ' ഇല്ല. എന്നാൽ യാതൊരു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ജാം. അതാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെ കാര്യം - ഒന്നും വഴി തടയുന്നില്ല. അവർ ഒരു വര ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം.

പാരീസ് തീവണ്ടികൾ വരെ ഡിസാന്

പാരീസ് തീവണ്ടികൾ വരെ രീമ്സ്

ലില് പാരീസ് തീവണ്ടിയുടെ

പാരീസ് തീവണ്ടികൾ വരെ ടൂർസ്

 

ട്രെയിൻ ബസ് വേഴ്സസ്, ഈ ബസ് ആണ്
ബസ് സീറ്റ് ട്രെയിൻ സീറ്റുകൾ അധികം, പഴത്തിന്റെ ആകുന്നു

ബസ് മത്സരമല്ല ട്രെയിൻ സുഖപ്രദമായ

ട്രെയിനും വേഴ്സസ് ബസും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ. ആശ്വസിപ്പിക്കുക രാജാവു ആണ്. യൂറോപ്പിൽ ബസ് മത്സരമല്ല ട്രെയിൻ തമ്മിലുള്ള തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രെയിനുകൾ റൂട്ടിൽ en എന്നാൽ ഇൻ-തമ്മിൽ മാത്രമല്ല വിജയം, കൂടി! ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും സുഖപ്രദമായ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ കാത്തിരുന്ന് സുരക്ഷ, ഇരിപ്പാൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വഴിക്കു വാങ്ങാൻ സപ്ലൈസ്.

ഒരു ബസിൽ, നിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ പങ്കുവയ്ക്കും (ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലെറ്റ്!) കൂടെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ. നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നീട്ടി ഒരു ശാന്തമായ രഥത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല, ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ പാനീയം ഇല്ലായിരിക്കാം.

ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ വരെ ലക്സംബർഗ്

ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ വരെ ആന്ട്വര്പ്

ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ ആമ്സ്ടര്ഡ്യാമ്

പാരീസ് ബ്രസെല്സ് തീവണ്ടികൾ വരെ

 

ട്രെയിൻ ബസ് വേഴ്സസ്, ഈ ട്രെയിൻ സീറ്റുകൾ
ട്രെയിൻ സീറ്റ് ബസ് സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്

ട്രെയിൻ വേഴ്സസ് ബസ്

ഒരു ന് ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നൽകും വിശദമായ അപ് ടു ഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ വിവരങ്ങൾ, അതു ഇടുമ്പോൾ നിന്ന് അത് നിർത്തി എവിടെ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നു ഏത് പ്ളാറ്റ്ഫോമിൽ, നിങ്ങൾ വഴക്കവും ന് ബസ് മത്സരമല്ല ട്രെയിൻ താരതമ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തുടർന്ന് ട്രെയിനിൽ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നു 90% കൃതത നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന എപ്പോൾ.

ഒരു ബസ് ബി ഒരു നിന്ന് നിങ്ങളെ ലഭിക്കും, എന്നാൽ ഏത് കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങൾ വിലയേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ട്രാഫിക് പരത്തിയ റോഡുകളിൽ പ്രവചനാതീതമായ കാലതാമസം നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ കാണാനില്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് കഴിയും, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആറെണ്ണവും.

ഒരു ട്രെയിനിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വഴക്കമുണ്ട്; വെറും തിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ അനുയോജ്യമായ ട്രെയിനുകൾ ഏതാണോ കണ്ട്.

അത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ കിട്ടാതെ പക്ഷം ഇല്ല - നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ആരംഭിക്കുക കഴിയും!

നിങ്ങളിൽ തെളിയുന്നു യൂറോപ്പിൽ ട്രെയിൻ ബസ് മത്സരമല്ല ഇതുവരെ ചർച്ച?

മിലൻ വെനിസ് തീവണ്ടികൾ

വെനിസ് തീവണ്ടികൾ പാദുവായിലേയ്ക്ക്

ബൊലോനേ വെനിസ് തീവണ്ടികൾ വരെ

വെനിസ് തീവണ്ടികൾ രോമ്

 

ഓൺ പോകുക, നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ബുക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ സംരക്ഷിക്കുക. ട്രെയിനിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ട്, വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും, relax and enjoy the പകൃതിദൃശം while you plan your next move.

 

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പ് ഉൾച്ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ, തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dml - (എംബെഡ് കോഡ് കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ)

  • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തിരയൽ പേജുകൾ നേരിട്ട് നയിക്കുക കഴിയും. ഈ ലിങ്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെയിൻ റൂട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാൻഡിംഗ് പേജുകൾ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകൾ ഇൻസൈഡ്, നാം തന്നെ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml നിങ്ങൾ / ഡി അല്ലെങ്കിൽ / അത് കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളി / മാറ്റാനാകും.